zobacz
odjechanych produktów w swoim koszyku
?
Masz
BADPONY na FB

REGULAMIN

Badpony > O nas > Regulamin

Nie robimy w konia, mamy swoje zasady.

 

Zamówienia, płatności i wysyłki
1. BadPony prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internet poprzez sklep internetowy www.badpony.pl. Zamówienia są przyjmowane tylko przez internet. Właścicielem sklepu jest firma FROGRIOT Adam Mucha zarejestrowana pod numerem NIP 613-145-55-08, ul. Południowa 33a/11, 55-093 Kiełczów.

 

2. Wszystkie produkty oferowane na stronie www.badpony.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

3. Wszystkie ceny podane na stronie www.badpony.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w złotych polskich.

 

4. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy faktury VAT na życzenie zamawiającego.

 

5. W celu złożenia zamówienia na stronie www.badpony.pl niezbędna jest rejestracja, a następnie zalogowanie przy pomocy osobistego loginu oraz hasła. Odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy danych dostępowych do swojego konta na stronie www.badpony.pl spoczywa na właścicielu konta.

 

6. Możliwe są następujące formy płatności: przelew bankowy lub za pośrednictwem systemu Płatności.pl.

 

7. Ewentualne dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są zakładce "Metody płatności" na stronie www.badpony.pl.

 

8. Całkowity koszt zamówienia wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia na stronie www.badpony.pl.

 

9. BadPony zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

10. W przypadku braku w magazynie BadPony zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn BadPony poinformuje zamawiającego o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez zamawiającego adres e-mail w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, BadPony może zaproponować zamawiającemu:
- anulowanie całości zamówienia;
- anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie;
- podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie.

 

12. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w punkcie 11, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, BadPony zwróci zamawiającemu zapłaconą kwotę (lub je część w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

13. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX. Zamawiający NIE jest obciążany kosztami dostawy. Więcej szczegółów dotyczących wysyłki znajduje się w zakładce „Darmowa wysyłka” na stronie www.badpony.pl.

 

14. Przesyłki są dostarczane w ciągu 1-3 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu. BadPony nie odpowiada za opóźnienia w dostawie przesyłek powstałe z winy firmy kurierskiej K-EX.

 

15. W przypadku podania przez zamawiającego błędnego lub niedokładnego adresu BadPony nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

16. W przypadku wady zamówionego towaru powstałej z winy BadPony, należy odesłać zakupiony towar na koszt sklepu za pomocą firmy kurierskiej K-EX wraz z opisem powstałej niezgodności. Opis wady należy sporządzić na formularzu zwrotu-reklamacji, który jest do pobrania pod adresem: http://www.badpony.pl/downloads/bp_claim_form_pl.docx. Opis wady należy dostarczyć do BadPony drogą mailową na adres sklep@badpony.pl. Usterkę rozpatrzymy w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki oraz formularza zwrotu-reklamcji.

 

17. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamawiający składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez zamawiającego na liście przewozowym przesyłki.

 

18. Zamawiajacy po złożeniu zamówienia zobowiązany jest do dokonania pełnej płatności za towar na konto FROGRIOT w przeciągu 3 dni. W przypadku niedokonania zapłaty, FROGRIOT zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji.

 

19. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

Zwrot – odstąpienie od zamówienia
1. Towar zakupiony w sklepie BadPony może zostać zwrócony bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.


2. Zwrot towaru wynikający z odstąpienia od zamówienia wymaga od zamawiającego złożenia oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zamawiający może w tym celu skorzystać z formularza zwrotu-reklamacji, który jest do pobrania na stronie pod adresem: http://www.badpony.pl/downloads/bp_claim_form_pl.docx . Oświadczenie należy dostraczyć do BadPony drogą mailową na adres sklep@badpony.pl.

 

3. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od zamówienia ponosi zamawiający. Jednocześnie zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cechy lub funkcjonowania.

 

4. Zamawiający, który odstąpił od zamówienia ma obowiązek zwrócić produkt na adres: Magazyn BadPony, ul. Brzozowa 23, 52-129 Wrocław niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zamówienia. Zamawiający może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części.

 

5. Jeśli na zwracany towar wystawiona została faktura VAT, musi ona zostać dołączona do zwracanego towaru.

 

6. BadPony dokona zwrotu opłaty za zamówienie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zwracanego towaru. Zwrot należności zostanie dokonany na rachunek bankowy, który był użyty przez zamawiającego przy uiszczaniu opłaty za zamówienie.

 

7. W przypadku nieprzyjęcia zwrotu towar zostanie odesłany na koszt zamawiającego.

 

Reklamacja
Reklamację można złożyć za pośrednictwem kuriera K-EX, wysyłając reklamowany produkt na adres Magazyn BadPony, ul. Brzozowa 23, 52-129 Wrocław oraz wypełniony formularz zwrotu-reklamacji (do pobrania pod adresem http://www.badpony.pl/downloads/bp_claim_form_pl.docx) drogą mailową na adres sklep@badpony.pl. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt wymienimy na pełnowartościowy. Jeżeli wymiana nie będzie już możliwa (np. z powodu wyczerpania danego asortymentu), zwrócimy równowartość ceny produktu lub zaoferujemy inne, dostępne w sklepie produkty. Wybór należy do Ciebie! O przebiegu reklamacji zawsze informujemy na bieżąco. W żadnym przypadku nie wysyłaj reklamacji w postaci przesyłki pobraniowej. Taka paczka nie zostanie przez nas przyjęta!


1. Jeśli na reklamowany towar wystawiona została faktura VAT, musi ona zostać dołączona do zgłaszanej reklamacji.

 

2. Na wszystkie reklamowane produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupione w naszym sklepie przyznawana jest 12-miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy.

 

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru i wypełnionego formularza zwrotu-reklamacji. Również w tym terminie zostaną powzięte wszelkie kroki kończące reklamację (wymiana na ten sam lub inny towar lub zwrot pieniędzy przelewem na konto podane przez reklamującego).

 

4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera zamawiającego (kolor, ustawienia monitora, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 

5. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w produktach nieużywanych.

 

Sprawdzaj każdą odbieraną przesyłkę
Niezależnie od sposobu dostarczenia, prosimy o dokładne sprawdzenie odbieranej przesyłki. Jeżeli jest ona uszkodzona, należy otworzyć paczkę przy kurierze. W przypadku uszkodzenia zawartości należy spisać protokół szkody (protokół uszkodzenia przesyłki). Będzie on podstawą późniejszej reklamacji usługi doręczenia. Niestety, bez protokołu szkody reklamacja nie zostanie uznana! BadPony nie może odpowiadać za skutki odebrania uszkodzonej przesyłki od kuriera. Nie odpowiadamy zatem za skutki odebrania przez zamawiającego uszkodzonej przesyłki.

 

Polityka prywatności
Sklep BadPony, którego właścicielem jest firma FROGRIOT Adam Mucha zarejestrowana pod numerem NIP 613-145-55-08, ul. Południowa 33a/11, 55-093 Kiełczów, zbiera dane zamawiających podawane przy rejestracji konta na stronie www.badpony.pl wyłącznie w celach poprawnej realizacji zamówień, ewidencji transakcji i do kontaktowania się z zamawiającym w sprawach dotyczących zamówień lub oferty BadPony. Dane osobowe osób zarejestrowanych na stronie www.badpony.pl nie są udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem firmy kurierskiej K-EX w zakresie niezbędnym do poprawnej realizacji wysyłki zamówienia. Zamawiający ma w każdym momencie prawo wglądu do danych przekazanych BadPony, jak również do ich korekty oraz żądania ich usunięcia z bazy danych BadPony.